GIBEON IRON METEORITE

8555286963_e183bb5962_o.JPG

Gibeon Iron Meteorite

A large sculpted Gibeon iron meteorite from Namibia, South Africa.